SERVICES

Trở thành Đại lý của DMX

  • Được chứng nhận là đại lý chính thức DMX, 
  • Được cung cấp các sản phẩm mới nhất của DMX với mức giá ưu đãi theo chính sách
  • Được hỗ trợ về sản phẩm một cách chuyên nghiệp và tối ưu nhất
  • Được bảo vệ quyền lợi về sản phẩm, bảo hành sản phẩm
  • Được hỗ trợ về các chương trình từ Hãng

Dịch vụ chăm sóc Đại lý